מולוסקום קונטגיוסם  - החלמה מושלמת בפנים. 
טיפול משולב פיתוחו ותגליתו של רמי מור - לאחר מאמץ מחקרי חסר תקדים .

עדות לטיפול מוצלח במולוסקום באזור הפנים ופועל יוצא מכך מושגת החלמה מלאה.

לפני הטיפול : מולוסקום בפנים - כך זה נראה.

כעבור 30 ימי טיפול :  מושגת החלמה דראמטת בפים

עוד תמונת המחשה כעבור 30 ימי טיפול במשחות צמחיות מושגת תגובה חיובית והיעלמות היבלות.