הסרת מולוסקום בחנקן טראומטית וגורם מרכזי להתרבות היבלות. 

 

תאור המקרה המובא להלן ממחיש את נזקי  הסרת המולוסקום בחנקן

כפי שתועדו בזמן אמת ומובאות כאן בפני הקורא המתעניין.

הטיפולים הקונבנציונלים הנהוגים כיום כוללים צריבות בשיטות שונות, גירוד היבלות  - ובכל הפעולות האלה יש משום טראומה לילד המותירה כתמים וצלקות בעור ובעיקר גורמות להתרבות היבלות עד כדי הכפלת כמותן.

 

לפני ההסרה בחנקן ניתן לצפות בכמות יבלות דלילה למדיי

לאחר ההסרה בחנקן ניתן להבחין באופן ברור כי כמות היבלות הוכפלה עקב כך
והותירה צלקות וכתמים כפועל יוצא של ההסרה בחנקן.