ענת ושגיא 

1.שגיא - אטופיק דרמטיטיס בפנים - ההחלמה הדראמטית.
2.ענת - אקזמה פסוריאזיס בפנים תאור החלמתה של ענת .
שיפור דראמטי בעקבות טיפול במשחה צמחית פסורליט.
פיתוחו ותגליתו של רמי מור.

תאור המקרה: שגיא בן ה 3 - אטופיק דרמטיטיס בפנים.  
לפני הטיפול :  שגיא בן ה 3  אטופיק דרמטיטיס קשה בפנים לאחר שימוש
במשחה סטירואידית פוסיקורט.

שגיא לאחר טיפול  במשחה צמחית לאטופיק דרמטיטיס מושגת הטבה דראמטית.


תאור המקרה: ענת בת 22 - אקזמה משולבת בפסוריאזיס בפנים.
ענת לפני הטיפול  : אטופיק דרמטיטיס משולב פסוריאזיס - מקרה קשה.

ענת כעבור 14 ימי טיפול במשחה צמחית מושג שיפור דראמטי 
במרקם העור ומתקבל מרקם עור בריא.