מולוסקום מפושט - ההחלמה של גיל בן 3
הטיפול פרי פיתוחו ותגליתו של רמי מור.

הטיפול חיצוני במשחות צמחיות בטיפול חיצוני במשחה צמחית
כדי להשיג שיפור במצב החולה .
הטיפול במשחה הצמחית מתאים גם לפעוטות בגיל הרך .
המשחות הצמחיות אשר פותחו על ידי טומנות בחובן תועלת רבה לחולה הנזקק.
המשחה הצמחית היא אכן בשורה טיפולית .
לפני הטיפול : מולוסקום מפושט.

כעבור 30 יום בטיפול במשחות צמחיות שהותאמו לגיל - מושגת פריצת דרך 
והיעלמות היבלות.