עמית בן  3.5 החלמה דראמטית - בשורה טיפולית חובקת עולם.
טיפול משולב פרי פיתוחו ותגליתו של רמי מור - לאחר מאמץ מחקרי חסר תקדים.
טיפול חיצוני במשחות צמחיות אשר מנע את התרבות היבלות אצל עמית פועל יוצא
של הגעתו לטיפול בעיתוי הנכון. 

לפני הטיפול : מולוסקום מפושט באזור הבטן בשיא ההתפשטות לעבר שאר חלקי הגוף

כעבור 30 יום בטיפול ב 3 משחות צמחית -מושגת פריצת דרך  והיעלמות היבלות.