דניאל בן  4 החלמה דראמטית - בשורה טיפולית חובקת עולם.
טיפול משולב פרי פיתוחו ותגליתו של רמי מור - לאחר מאמץ מחקרי חסר תקדים.
טיפול חיצוני במשחות צמחיות אשר מנע את התרבות היבלות אצל עמית פועל יוצא
של הגעתו לטיפול בעיתוי הנכון. 

לפני הטיפול : מולוסקום מפושט באזור בית השחי.

אחרי הטיפול - בית השחי של דניאל החלים בעקבות הטיפול והיעלמות היבלות.