פסוריאזיס טיפול מוצלח במשחות טבעיות
המקרה טופל במשחה פסורליט פיתוחו ותגליתו של רמי מור

לפני הטיפול :

אחרי הטיפול במשחה פסורליט מושגת הטבה ניכרת