סבוריאה קשה וטיפול מוצלח בקרם סבורם SEBORAM
המהווה בשורה טיפולית טבעית חובקת עולם לסבוריאה.
פיתוחו ותגליתו של רמי מור
סבוריאה קשה זו והנזק הכבד שנגרם לפניה של שלומית חייבו טיפול משולב מפאת הפגיעה הקשה בעוק שלאחר שימוש במשחה סטירואידית והחשש הכבד כי מדובר באטרופיה של העור אשר בד"כ אינה הפיכה.
קרם seboram מהווה בשורה טיפולית לסבוריאה.

לפני הטיפול : פגיעה קשה וביטוי לנזק הטיפולי במשחות סטירואידיות

לאחר טיפול בקרם סבורם מושגת החלמה דראמטית
 
לפני הטיפול : כך זה נראה

ואחרי הטיפול: השיפור הדראמטי מדבר בעד עצמו