תאור קשה של ריבאונד לאחר טיפול סיסטמי.
פסוריאזיס וולגריס אשר טופל בתרופה תחילה במטוטרקסט
ולאחר מכן בתרופה ביולוגית .
עם סיום הטיפול החלה החמרה קשה במצב החולה כריבאונד של הטיפול