מולוסקום מפושט ברגל - ההחלמה דראמטית של נועם 
טיפול משולב פיתוחו ותגליתו של רמי מור - לאחר מאמץ מחקרי חסר תקדים .
לפני הטיפול : מקבץ יבלות מולוסקום ברגל.

כעבור 45 ימי טיפול במשחות צמחיות שהותאמו לחולה מושגת פריצת דרך
המביאה להחלמה והיעלמות היבלות.