החלמה דרמאטית ממולוסקום
משחות צמחיות לטיפול במולוסקום פיתוחו ותגליתו של רמי מור

לפני הטיפול : מולוסקום מפושט ברגל

אחרי הטיפול : מושגת החלמה דראמטית