פסוריאזיס במרפקים טיפול מוצלח בפסורליט 
עידן טופל במשחה פסורליט פיתוחו ותגליתו של רמי מור

לפני הטיפול :

אחרי הטיפול במשחה פסורליט מושגת הטבה ניכרת