נזקים חמורים ובלתי הפיכים של טיפול בסטירואידים באורטיקריה כרונית
מסמך עדות אוטנטי הממחיש יותר מכל כי החולה נפל קורבן של הטיפול עצמו.
עדות קשה זו המובאת כאן בפני הקורא ממחישה טרגדיה חמורה של חולה אורטיקריה אשר
הגיע לטיפולו של רמי מור.
מהמסמך המצורף עולה בברור כי
החולה התמים הזה אשר פנה לטיפול רפואי אצל הרופא שאמור לרפא אותו
הפך ברבות הימים בעקבות אותו הטיפול
לקורבן של הטיפול עצמו בסטירואידים ( טיפול בכדורי פרדניזון ובזריקות סטירואידיות )
עיון במסמך מגלה כי החולה פיתח 8 מחלות בנוסף לאורטיקריה ממנה הוא סובל
ניתן להבחין במסמך כי החולה מקבל כמות ענק של תרופות כנגד אותן מחלות
שהתפתחו אצלו בשל תופעות הלוואי של הטיפול בסטירואידים.
החולה האומלל הזה חיי סביב השעון על נטילת תרופות אשר לרובן רעילות לא מבוטלת.
את הנזקים הללו לא גרם טיפול אלטרנטיבי - זאת חשוב לדעת. 
פרטי החולה נמחקו מהמסמך על מנת שלא לפגוע בפרטיותו.