פיטריאזיס רוזאה ההחלמה הדראמטית של של דנה

תמונה 1 - גב לפני הטיפול

תמונה 1 - גב אחרי 7 ימי טיפול מושגת החלמה דראמטית.

תמונה - 2 - בטן לפני הטיפול

תמונה 2 - בטן אחרי 7 ימי טיפול מושגת החלמה דראמטית