פיטריאזיס רוזאה המקרה הקשה של אייל
טיפול יחודי ובלעדי מסוגו בעולם.

תמונות הממחישות את ההחלמה הדראמטית לאחר הטיפול.
הטיפול פרי פיתוחו ותגליתו של רמי מור.

אייל לפני הטיפול : פלג גוף שמאל - תאור מקרה קשה ומפושט.

אחרי 8 ימי טיפול אייל הגיב לטיפול וניתן להבחין בהחלמה דראמטית.

לפני הטיפול - פלג גוף ימין. 

אחרי 8 ימי טיפול - ניכרת החלמה דראמטית

הזרוע לפני הטיפול.

הזרוע אחרי 8 ימי טיפול .