פיטריאזיס רוזאה ההחלמה הדראמטית של אורית
פיתוחו ותגליתו של רמי מור

רגליים לפני הטיפול

רגליים אחרי 5 ימי טיפול - מושגת החלמה דראמטית.

בטן לפני הטיפול

בטן אחרי 5 ימי טיפול מושגת החלמה דראמטית

גב לפני הטיפול

גב אחרי 5 ימי טיפול מושגת החלמה דראמטית