מחלת הנשיקה מלווה בפטרת לשון חריפה מקרה חריג והחלמתו.
טיפול בלעדי פרי פיתוחו ותגליתו של רמי מור .

מקרה זה היינו חריג בהיותו מלווה בפטרת לשון חריפה.
החולה היינו סטודנט לרפואה אשר לקה במחלת הנשיקה
בהיותו בשיא תקופת לימודיו וזו השביתה אותו מכל עשייה.
החולה סבל מתסמינים קשים של המחלה אשר נמשכו כחודש ימים
וגרמו לו להופעת פטרת לשון חריפה ופגיעה קשה ביכולת הבליעה.
כתוצאה מכך, החולה נקלע למצב קשה בו לא היה מסוגל לבלוע מזון וכפועל יוצא מכך הוא נאלץ להתבסס על מזון תינוקות סימלאק.

כעבור 5 ימי טיפול בלבד החולה החלים לחלוטין מהמחלה
ואילמלא טיפול זה החולה היה נדון לחודשים רבים של סבל
והשבתה תוך הימנעות ממזון בשל הפטרת הקשה בלשונו.
התמונות מוצגות כאן לעניי הקורא.

לפני הטיפול - פטרת לשון חריפה כתוצאה ממחלת הנשיקה.

אחרי 5 ימי טיפול בלבד מושגת החלמה דראמטית ממחלת הנשיקה ומפטרת הלשון.