מולוסקום מקרה מיוחד של מקבץ יבלות ההחלמה הדראמטית של רן 
הטיפול היינו פרי פיתוחו ותגליתו של רמי מור - לאחר מאמץ מחקרי חסר תקדים.
לפני הטיפול : מקבץ יבלות חריג של מולוסקום ברגל.

כעבור 40 ימי טיפול במשחות צמחיות שהותאמו למקרה מושגת החלמה דראמטית
המביאה להיעלמות היבלות.