פיטריאזיס רוזאה ההחלמה של גלית
הטיפול פרי פיתוחו ותגליתו של רמי מור.

לפני הטיפול

אחרי 7 - 8  ימי טיפול - מושגת החלמה דראמטית.