טיפול מוצלח בפסוריאזיס וולגריס 
טיפול פנימי משולב במשחה פסורליט עם תוצאות מרשימות פיתוחו של רמי מור

טיפול טבעי המבוסס על צמחי מרפא נוגדי דלקת אשר מניבים תוצאה מרשימה במצבי פסוריאזיס קשים / בחלק מהמקרים ולא בכולם . ללא כל תופעת לואי .
הסיבות לתגובה טיפולית חיובית דראמטית  ולהעדר תגובה במקרה דומה אחר נעוצות על פי הסברה
בשוני הנשאות הגנטית של החולה את המחלה.
למחלה צורות שונות ביטוי שונות המוכתבים ע"י קבוצת גנים - ולא רק גן בודד יחיד מעורב במחלה - אלו אשר קובעים את צורתה ומאפיינה- לרבות צורת התגובה לתרופות שונות.
כך למשל, חולה פלוני מגיב היטב למשחה מסויימת או טיפול קונבציונלי מסויים או טיפול אלטרנטיבי כגון זה , וזולתו לא יגיב כלל לאותה המשחה או הטיפולים הללו.
חשוב להבהיר : הטיפול עשוי להקנות הפוגה משמעותית אשר ניתן לחדשה מעת לעת  ולא ריפוי מוחלט אשר אינו בנמצא למרבה הצער.
לפני הטיפול: פסוריאזיס וולגריס מפושט
 
לאחר 3 חודשי טיפול פנימי משולב במשחה פסורליט מושגת הטבה דראמטית במחלה

בטן לפני הטיפול :  הבטן

הבטן אחרי הטיפול