מולוסקום מפושט ברגל - ההחלמה דראמטית של ענבר 
טיפול משולב פיתוחו ותגליתו של רמי מור - לאחר מאמץ מחקרי חסר תקדים .

לפני הטיפול : מקבץ יבלות מולוסקום ברגל - פנים הברך של ענבר.

כעבור 30 ימי טיפול במשחות צמחיות שהותאמו לחולה מושגת פריצת דרך
המביאה להחלמה והיעלמות היבלות.